Dwudziestu czterech starców

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 27 września 2013 | Obszar - Góra Objawień

(24) czyli zwoje świętych Pism

Dwudziestu czterech starców

I upadli dwadzieścia czterej starcy przed siedzącym na tronie, (...) i rzucali korony swoje przed tronemObj. 4:10.

Młodsi liczyli sobie naonczas około pięciuset lat. Narodziny tych najstarszych tonęły w mrokach niepamiętnych dziejów. Skórę ich pożółkłą i zmarszczoną jak pergaminowe karty okrywały odświętne szaty, gdy do czytania opuszczali arkę. Złote korony uroczyście zrzucali przed Wiekuistym. Leżąc w niskim pokłonie śpiewali starą i nową pieśń stworzenia i odkupienia.

Osiem razy święty

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 20 września 2013 | Obszar - Góra Objawień

(23) czyli niekończąca się chwała Wszechmogącego

Osiem razy święty

A odpoczynku nie mają dniem i nocą, mówiąc:
Święty, święty, święty, święty,
święty, święty, święty,
święty
Pan, Bóg, Wszechmogący, który był i jest i przyjść ma.
Obj. 4:8

Według zasad współczesnej stylistyki kilkakrotne powtórzenie tego samego słowa jest uznawane za błąd. Nie brakuje nam papieru i atramentu, a jednak uważamy, że szkoda czasu na pisanie i czytanie jednego i tego samego. Nieco inaczej przedstawia się to w muzyce. Operowanie jednym motywem jest w niej niemalże zasadą. Są nawet takie rodzaje muzyki, w których wielokrotne powtórzenia stanowią niezbędny środek wyrazu. Proroctwo to właściwie pieśń. Przeznaczone do publicznego odczytywania, ma pobudzać emocje, a nie tylko przekazywać informacje. Temu między innymi służą powtórzenia.

Cztery zwierzęta

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 13 września 2013 | Obszar - Góra Objawień

(22) czyli Bóg w działaniu

Cztery zwierzęta

A w pośrodku tronu i wokoło tronu czworo zwierząt pełnych oczu z przodu i z tyłu.Obj. 4:6

Gdy człowiek o złotym charakterze, srebrnych ustach, ozdobiony klejnotami szlachetnych uczynków przepłynie ognistą rzekę, stanie przed dwudziestoma czterema starcami, by upaść w pokłonie przed Bożym tronem unoszonym przez cztery istoty. Ich skrzydła dwoją się i troją w bezgłośnym trzepocie, a niezliczone oczy przepatrujące ziemię kierują sprawami wszystkiego, co ją napełnia. I tylko jedna para wpatrzona jest dokładnie w niego. Raz oczy te zmarszczą się w cichym gniewie, innym razem zapłoną radością. Czasem spojrzeniem drogę wskażą, czasami zapłaczą... Gdy chłód i trwoga, ciepły puch ochroni, zagrzeje pisklaka, potężne skrzydła porwą go wysoko, skąd ziemskie sprawy zdadzą się być pyłkiem niewartym strzepnięcia niebiańską ręką. I nie jest to wcale wizja przyszłego nieba, ale codziennej rzeczywistości świętego obcowania z Niewyrażalnym i Niepojętym.

Kryształowe morze

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 06 września 2013 | Obszar - Góra Objawień

(21) czyli wielka mykwa przed Bożym tronem

Kryształowe morze

Przed tronem jakoby morze szklane podobne kryształowiObj. 4:6.

Wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony na spotkanie w pałacu prezydenckim albo nawet w królewskim, w Londynie na przykład. Jechałeś przez cały dzień w upale. Gdy jesteś już na miejscu, dowiadujesz się, że nie ma wody. A za godzinę masz stanąć przed królową, która założy Ci na szyję ważne odznaczenie. Jak byś się czuł, gdybyś nie miał szansy się obmyć i zmienić ubrania?

Siedem pochodni

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 30 sierpnia 2013 | Obszar - Góra Objawień

(20) czyli ognista menora z górą Synaj w tle

Siedem pochodni

I siedem lamp ognistych gorejących przed stolicą.Obj. 4:5.

Ogień jest najbardziej energetycznym z żywiołów. Jest nie tylko jasny i ciepły, ale też zadziwia ruchliwością i zmiennością. Można godzinami obserwować jego taniec w tysiącach odmian, kolorów i kształtów. Nic dziwnego, że ta piękna i trudno uchwytna energia niezmiennie towarzyszy biblijnym objawieniom Boga.

Jaspis i sardyn

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 23 sierpnia 2013 | Obszar - Góra Objawień

(19) czyli tron wśród błyskawic, głosów i gromów

Jaspis i sardyn

Ten, który siedział, podobny na wejrzeniu kamieniowi jaspisowi i sardynowi.Obj. 4:3.

Czerwono-zielone światło wśród obłoków dymu, a do tego błyski, grzmoty i głośna muzyka – to obecnie łatwo rozpoznawalny obraz, który na pierwszy rzut oka zupełnie nie kojarzy się z religijnym krajobrazem. A jednak w taki właśnie sposób opisany został przez Jana tron Boży.

Orbity chwały

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 16 sierpnia 2013 | Obszar - Góra Objawień

(18) czyli sala tronowa Najwyższego

Orbity chwały

A kapłani około stolicy, stolic dwadzieścia cztery i starcy siedzący, obleczeni w biel.
Obj. 4:3‑4 (wg Kodeksu Synaickiego)

Z dziecięcych doświadczeń na karuzeli każdy pamięta, że przesunięcie się w kierunku jej środka wymagało wysiłku i powodowało przyspieszenie obrotów. Ruch odwrotny był łatwiejszy i zmniejszał prędkość obrotu. Fizyka nazywa to zasadą zachowania momentu pędu, która dotyczy zarówno układów planetarnych i astralnych, jak i cząsteczek budowy materii.

Otwarte drzwi nieba

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 09 sierpnia 2013 | Obszar - Góra Objawień

(17) czyli o wstępowaniu do Jerozolimy

Otwarte drzwi nieba

Oto drzwi były otworzone w niebie, a oto* głos pierwszy, który słyszałem, jako trąby rozmawiającej ze mną, mówiący: Wstąp tu.Obj. 4:1

* „Oto” dodane wg Kodeksu Synaickiego

Do Jerozolimy się nie chodzi ani nie jeździ, lecz wstępuje. Gdy Izraelczyk wybiera się do stolicy, mówi: ani oleh li-Jeruszalaim, czyli „wstępuję [wznoszę się] do Jerozolimy”. Ma to swoje geograficzne uzasadnienie, jako że miasto położone jest na wzgórzu. Ale ważniejsze jest to, że do Jerozolimy pielgrzymuje się przede wszystkim na święta, czyli po to, by spotkać Boga, który mieszka wysoko w niebie.

Wachlarz postaw

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 02 sierpnia 2013 | Obszar - Góra Objawień

(16) czyli krąg siedmiu zborów z Jezusem pośrodku

Wachlarz postaw

A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych, a pośród siedmiu świeczników podobnego Synowi Człowieczemu.Obj. 1:12‑13

Zanim przekroczymy z Janem bramy niebios, by ujrzeć to, co on zobaczył w drugiej wizji, obróćmy się jeszcze, by popatrzeć na głos między świecznikami, oprowadzający po siedmiu zborach w Azji.

Temperatura Laodycei

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 26 lipca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(15) czyli jak nie przegapić kołatania Jezusa

Temperatura Laodycei

Ponieważ tak letni jesteś, a ani gorący, ani zimny [nie] jesteś, powstrzymam usta twoje.*Obj. 3:16

* wg Kodeksu Synaickiego
 

Są ludzie, którzy mają telefony, ale gdy do nich zadzwonisz, możesz tylko nagrać się na „sekretarkę automatyczną”. Mają e-maile, ale nie włączają komputera, bo w ich skrzynce pojawia się rzekomo tylko SPAM, mają domofony i kamery, ale nie ruszą się z fotela, by otworzyć gościowi. Tacy ludzie przegapią ważną wizytę.

Otwarte drzwi bratniej miłości

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 19 lipca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(14) czyli o wielkim znaczeniu małej mocy Filadelfii

Otwarte drzwi bratniej miłości

Otom wystawił przed tobą drzwi otworzone, których żaden [nie] może zamknąć; bo małą masz moc, a zachowałeś moje słowo.Obj. 3:8

Filadelfia to znana nazwa. Kojarzy się przede wszystkim z największym miastem amerykańskiej Pensylwanii. Popularny jest też serek tej marki. Bardziej wtajemniczeni umieją skojarzyć to słowo z braterską miłością. Ale odnalezienie na mapie starożytnego miasta, którego zbór był jednym z siedmiu adresatów Objawienia, to już zadanie wyłącznie dla znawców.

Imię i szata

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 12 lipca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(13) czyli o żyjących umarłych z Sardes

Imię i szata

Masz mało imion w Sardes, które nie pokalały szat swoich.Obj. 3:4

Jak cię widzą, tak cię piszą – powiada stara ludowa mądrość. Ubiór wiele mówi o człowieku. Ale można się też za nim ukryć lub przy jego pomocy udawać kogoś innego. Imię natomiast to zespół skojarzeń i doświadczeń odnoszących się do osoby, która je nosi – w pewnym sensie jest to opinia o człowieku. Ogólnie rozumiany wygląd i opinia w znacznej mierze decydują o tym, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Ale najwyraźniej również Jezusowi nie jest obojętne, jak wyglądamy i jaką się cieszymy opinią.

Wielkie zło z małej Tiatyry

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 05 lipca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(12) czyli o „instytucjonalizacji” występku

Wielkie zło z małej Tiatyry

I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który się bada nerek i serc.Obj. 2:23

Każde zło ma swój mały początek w myśli. Gdy tylko zapanuje ono nad wolą, uzewnętrzni się w formie występku. Ale to jeszcze nie koniec jego wojny. Będzie dalej walczyć o usadowienie się na pozycji obyczaju, tradycji, prawa nawet, gdyż zło nie zadowala się wygrywaniem, ono chce panować.

Mam nieco przeciwko tobie

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 28 czerwca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(11) czyli trochę dobrego i trochę złego w Pergamonie

Mam nieco przeciwko tobie

Ale mam nieco [przeciwko tobie], że masz tam [tych, którzy] trzymają naukę Balaamową.Obj. 2:14

Pergamon słynął niegdyś ze wspaniałej biblioteki. Gdy pojawiły się kłopoty z zakupem papirusu, upowszechnił się tam pergamin. Dzisiaj nazwa tego miasta bardziej kojarzy się z materiałem, na którym się pisze, niż z samą książką.

Smyrna – myrra

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 21 czerwca 2013 | Obszar - Góra Objawień

(10) czyli o goryczy cierpienia

Smyrna – myrra

Nic nie bój się tego, co masz cierpieć (...) wierny aż do śmierciObj. 2:10

Jezus zapowiada zborowi w Smyrnie dziesięciodniowy ucisk. Powszechnie objaśnia się to jako dziesięcioletnie prześladowanie chrześcijan za panowania Domicjana. Sęk w tym, że w źródłach historycznych nie ma żadnych śladów jakichkolwiek prześladowań religijnych w tym czasie.

<<  3 4 5 6 7 [89  >>