Nicea

Autor tekstu - Olivier Kwarciak | Data publikacji - piątek, 22 lipca 2016 | Obszar - na Północ

Nicea

Nicea, 14 lipca 2016

14 lipca, to dzień święta narodowego Francji, to uroczyste śpiewanie hymnu francuskiego, który przypomina o waleczności, buncie, bojowości, gotowości do walki i do przelewania krwi : Marchons, marchons, qu’un sang impur, abreuve nos sillons.

Znów polała się krew. Znów niewinna krew. Tym razem w Nicei.

Ile lat trwał wiek sędziów? (3)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 10 czerwca 2016 | Obszar - na Północ

czyli 1 Krl 6:1 contra Dz 13:19-20

Ile lat trwał wiek sędziów? (3)

Kontynuacja tekstu: Ile lat trwał wiek sędziów? (2)

Poprzednio zajmowaliśmy się linearnymi metodami obliczenia okresu Sędziów na podstawie danych zawartych w tej księdze. Dziś przyjrzymy się drugiemu stanowisku w sprawie tej epoki.

Ile lat trwał wiek sędziów? (2)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 03 czerwca 2016 | Obszar - na Północ

czyli 1 Krl 6:1 contra Dz 13:19-20

Ile lat trwał wiek sędziów? (2)

Kontynuacja tekstu: Ile lat trwał wiek sędziów? (1)

W poprzedniej części porównaliśmy ze sobą dwa teksty biblijne, mówiące o okresie Sędziów: fragment kazania świętego Pawła do Żydów zebranych w Antiochii i zapis Kronikarza dotyczący rozpoczęcia budowy Świątyni Salomona. Dostrzegliśmy, że starsze i nowsze tłumaczenia Nowego Testamentu różnią się zasadniczo w interpretacji tytułowych wersetów z Dziejów Apostolskich. Zauważyliśmy, że przyjęcie starszych tłumaczeń, mówiących o 450 latach okresu Sędziów doprowadza do zakwestionowania liczby lat, podanej 1 Krl 6:1. Wykazaliśmy również, że nie ma na to dostatecznych podstaw, a zatem to werset z Księgi Królewskiej przyjąć należy za podstawę dalszych rozmyślań, ponieważ to jasny zapis pomaga wyjaśniać wersety niepewne.

Ile lat trwał wiek sędziów? (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 20 maja 2016 | Obszar - na Północ

czyli 1 Krl 6:1 contra Dz 13:19-20

Ile lat trwał wiek sędziów? (1)

Ktoś powiedział, chyba zmarły niedawno Umberto Eco, że kto czyta książki, przeżyje nie kilkadziesiąt, a ze dwadzieścia tysięcy lat. Przesada? Niewielka. Można wcielić się w życie wielu ludzi i poznać wyobraźnią to, czego nie doświadczymy sami. Przemierzać historię wstecz do początków naszej cywilizacji. Poznawać inne kultury i odkrywać nieznane horyzonty.

Jeśli na piasku... (2)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 06 maja 2016 | Obszar - na Północ

Jeśli na piasku... (2)

Kontynuacja tekstu: Jeśli na piasku... (1)

Mt 7:21-27, Łk 6:46-49

Jak było wspomniane, przed analizowaniem tego podobieństwa należy zapoznać się z całym Kazaniem na Górze. Jezusowa pointa dotyczy wszystkich Jego zadeklarowanych uczniów, aż do dzisiaj, niezależnie od orientacji wyznaniowej.

Jeśli na piasku... (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 29 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Myślącym pod rozwagę

Jeśli na piasku... (1)

Mt 7:21-27, Łk 6:46-49

Przypowieść o dwóch budowniczych” wypowiedział Pan do zebranych wokół niego Izraelitów. Jednak głównymi adresatami tej mowy, jak i całego Kazania na Górze byli uczniowie – Jezus usunął się spośród ludu, lecz ten podążył za Nim.

Myśl na Paschę

| Data publikacji - piątek, 22 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Myśl na Paschę

As we unite above our differences we will present a model of a prosperous community that thrives because of its diversity, rather than despite it. This is something that the world needs desperately today. We can offer it. We had it when we came out of Egypt, and we can reignite it now and share it with the world. In this we can become "a light unto nations," a beacon of hope for the world.

Szatan

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 15 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Szatan

Współczesna narracja chrześcijańska dotyka kilku sfer naszej rzeczywistości. Jest miejsce dla Boga, jest miejsce dla Jezusa, są też Aniołowie, często też mówimy o chrześcijanachświecie nie chrześcijańskim. Czasami wspomnimy o demonach. Wiemy też, że jest szatan, ale o nim nie mówimy. Spłycamy wiedzę o tej potężnej istocie do informacji, że jest upadłym aniołem, który jest zły i jest królem kłamstwa, i w ogóle nie poświęcamy mu uwagi. No, bo po co, skoro należymy do Jezusa i jesteśmy pod Jego skrzydłami. Zgoda, ale to spłycanie prowadzi siłą rzeczy do bagatelizowania i lekceważenia osoby szatana, a na to nie możemy sobie pozwolić. Bo o ile kwestia opatrzności jest po stronie Boga, o tyle czujność jest już w naszych rękach.

Dom

Autor tekstu - Justyna Miller | Data publikacji - piątek, 08 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Dom

Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął a upadek domu owego był zupełny – Łuk 6: 46-49

Chleba naszego powszedniego

Autor tekstu - Ela Dziewońska | Data publikacji - piątek, 01 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Jak to z tym chlebem bywało

Chleba naszego powszedniego

Marzec to czas rozmyślań przed świętem Paschy. Wracają różne wydarzenia, zapisy, przemyślenia. I znowu zdziwienie. Tego nie czytałam, zapomniałam?

Wielkanoc oczami Prusa

Autor tekstu - Beniamin Pogoda | Data publikacji - piątek, 25 marca 2016 | Obszar - na Północ

JAK WIDZIAŁ WIELKANOC PAN ALEXANDER GŁOWACKI

Wielkanoc oczami Prusa

W tym (2016) roku Wielkanoc w kalendarzu kościelnym wypada o cały miesiąc wcześniej, niż Święto Pesach w kalendarzu hebrajskim. My, badacze Pisma Świętego, obchodzimy więc Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej prawie 4 tygodnie po katolickiej Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Nastręcza to nam pewną niezręczność; próbą jej ominięcia niechaj będzie spojrzenie na katolicki Wielki Tydzień oczami Bolesława Prusa.

Czy i wy chcecie odejść? (2)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 04 marca 2016 | Obszar - na Północ

Ew. Jana 6

Czy i wy chcecie odejść? (2)

Kontynuacja tekstu: Czy i wy chcecie odejść? (1)

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. - Jn 6:44

Poprzednio analizowaliśmy sytuację i rozmowę Pana Jezusa z Żydami zanotowaną w 6 rozdziale Ew. Jana. Obiecałem podzielić się wnioskami z tych rozważań. A zatem:

Czy i wy chcecie odejść? (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 26 lutego 2016 | Obszar - na Północ

Ew. Jana 6

Czy i wy chcecie odejść? (1)

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. - Jn 6:44

Szósty rozdział Ewangelii Jana stanowi pewnego rodzaju całość i dotyczy wydarzeń, jakie działy się w Galilei, w rejonie Jeziora Tyberiadzkiego (Genezaret). Zajścia te były na tyle ważne, że wspomniały o nich wszystkie Ewangelie, jednak na szczególną uwagę zasługuje w naszym temacie wersja Jana, ponieważ zawiera ona ciąg dalszy historii z rozmnożeniem chleba i cudownym przejściem przez wspomniane Jezioro Galilejskie. Jan swoim zwyczajem przygląda się bliżej relacjom Chrystusa z ludźmi, kontaktowi doskonałej Istoty z ułomnymi, niedoskonałymi osobami, takimi jak ty czy ja.

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (2)

Autor tekstu - Maciej Nawrocki | Data publikacji - piątek, 19 lutego 2016 | Obszar - na Północ

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (2)

Kontynuacja tekstu: Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (1)

Kontynuujmy rozmyślania z poprzedniego artykułu, na temat:: „Co o świetle mówi nam Pismo Święte?"

Kolejną wzmianką o światłości, która miała dopiero nadejść (ale już nie tej literalnej) są słowa proroka Izajasza zawarte w 42 rozdziale od 5 do 7 wersetu:

Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (1)

Autor tekstu - Maciej Nawrocki | Data publikacji - piątek, 12 lutego 2016 | Obszar - na Północ

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (1)

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego, który już jest za nami, obfituje w liczne znane i nieustannie emanujące na nas symbole. Niektóre z nich to, np: choinka, ozdoby, czerwone czapki, prezenty itd. Można by długo wymieniać oraz doszukiwać się odniesień tych symboli do przeszłości i ustalać ich źródła (niejednokrotnie pogańskie) ale nie jest to przedmiotem tego artykułu, mowa bowiem miała być tylko o jednym z nich – o świetle. O świetle ale nie w kontekście symboliki świąteczno-noworocznej ale o światłości w Biblii.

[12 3 4 5  >>