Dusza po śmierci - przegląd trudnych wersetów (2)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 16 września 2016 | Obszar - na Północ

Myślącym pod rozwagę

Dusza po śmierci - przegląd trudnych wersetów (2)

Kontynuacja tekstu: Dusza po śmierci (1)

Zapoznaliśmy się już z urządzeniem o nazwie fonograf oraz wyobraziliśmy sobie dzięki tej ilustracji, jak może być zachowana u Boga osobowość ludzka. Dziś zwróćmy uwagę na to, co Słowo Boże naucza o duszy.

Zanim do tego przejdziemy, warto przypomnieć, że w chrześcijaństwie istnieją dwa główne poglądy na temat duszy:

Dusza po śmierci - przegląd trudnych wersetów (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 09 września 2016 | Obszar - na Północ

Myślącym pod rozwagę

Dusza po śmierci - przegląd trudnych wersetów (1)

A wszelki, który żyje, a wierzy w mię, nie umrze na wieki. Wierzyszże temu? Jan 11:26 (BG)

A Bógci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych; bo jemu wszyscy żyją.  Łk 20:38 (BG)

Co roku odchodzi mnóstwo ludzi. Na Badackiej Liście Adresowej często czytamy o śmierci braci i sióstr. Niektórych nie poznałem osobiście – uczucie żalu, że utracona została jakaś okazja, coś mnie ominęło. Innych znałem, za tymi szczególnie tęsknię. Nie ma ich już, a ja dopiero teraz, po kilku latach wiem, co chciałbym im powiedzieć, o co spytać. Mam pragnienie przedłużenia z nimi społeczności, ale ta się urwała – przynajmniej, dałby Bóg, na jakiś tylko czas.  Wielu jeszcze pamiętam, czasem usłyszę fragment nagranego wykładu i odżywają wspomnienia związanego z jakimś bratem, wujkiem.

Ogólne spostrzeżenia związane z proroctwami

Autor tekstu - Piotr Kubic | Data publikacji - piątek, 19 sierpnia 2016 | Obszar - na Północ

Ogólne spostrzeżenia związane z proroctwami

Tekst został zainspirowany dyskusją panelową w Szczyrku, podczas Konwencji Międzynarodowej 2016 i jest kontynuacją poprzedniej części „Opowiedzieć Proroctwo Zachariasza, rozdziały 12–14”.

W każdej dobrze napisanej powieści następują zwroty akcji. Fragmenty grozy przeplatają się z fragmentami radosnymi. Nie inaczej jest w proroctwach, bo to bardzo dobra literatura. Przykładem są trzy rozdziały (12, 13 i 14) Proroctwa Zachariasza. Szczególnie ważne są te zmiany, w których ktoś (jednostka lub grupa) upada moralnie, albo co ważniejsze – nawraca się. W proroctwach najważniejsze NIE jest przekazanie informacji o tym, co się będzie działo, w jakiej kolejności, czy coś się już wydarzyło czy jeszcze nie.

Opowiedzieć proroctwo I

Autor tekstu - Piotr Kubic | Data publikacji - piątek, 19 sierpnia 2016 | Obszar - na Północ

Proroctwo Zachariasza, rozdziały 12–14

Opowiedzieć proroctwo I

Tekst został zainspirowany dyskusją panelową w Szczyrku, podczas Konwencji Międzynarodowej 2016.

Spróbujmy po prostu opowiedzieć rozdziały 12–14 z proroctwa Zachariasza. Będzie to opowieść bez wdawania się w szczegóły, a tym bardziej – bez przechodzenia do interpretacji i symboliki. Żeby tłumaczyć proroctwo, trzeba najpierw umieć opowiedzieć jego treść własnymi słowami. Zróbmy teraz ten pierwszy krok. Tak więc w tym momencie nie chodzi o to, aby opowieść była bezbłędna i dokładna, ani by dawała wyjaśnienie. Teraz chcemy przedstawić ogólną sytuację i zaznaczyć punkty, w których następuje zwrot sytuacji, czyli przemiana, jaka zachodzi w ludziach.

Nicea

Autor tekstu - Olivier Kwarciak | Data publikacji - piątek, 22 lipca 2016 | Obszar - na Północ

Nicea

Nicea, 14 lipca 2016

14 lipca, to dzień święta narodowego Francji, to uroczyste śpiewanie hymnu francuskiego, który przypomina o waleczności, buncie, bojowości, gotowości do walki i do przelewania krwi : Marchons, marchons, qu’un sang impur, abreuve nos sillons.

Znów polała się krew. Znów niewinna krew. Tym razem w Nicei.

Ile lat trwał wiek sędziów? (3)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 10 czerwca 2016 | Obszar - na Północ

czyli 1 Krl 6:1 contra Dz 13:19-20

Ile lat trwał wiek sędziów? (3)

Kontynuacja tekstu: Ile lat trwał wiek sędziów? (2)

Poprzednio zajmowaliśmy się linearnymi metodami obliczenia okresu Sędziów na podstawie danych zawartych w tej księdze. Dziś przyjrzymy się drugiemu stanowisku w sprawie tej epoki.

Ile lat trwał wiek sędziów? (2)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 03 czerwca 2016 | Obszar - na Północ

czyli 1 Krl 6:1 contra Dz 13:19-20

Ile lat trwał wiek sędziów? (2)

Kontynuacja tekstu: Ile lat trwał wiek sędziów? (1)

W poprzedniej części porównaliśmy ze sobą dwa teksty biblijne, mówiące o okresie Sędziów: fragment kazania świętego Pawła do Żydów zebranych w Antiochii i zapis Kronikarza dotyczący rozpoczęcia budowy Świątyni Salomona. Dostrzegliśmy, że starsze i nowsze tłumaczenia Nowego Testamentu różnią się zasadniczo w interpretacji tytułowych wersetów z Dziejów Apostolskich. Zauważyliśmy, że przyjęcie starszych tłumaczeń, mówiących o 450 latach okresu Sędziów doprowadza do zakwestionowania liczby lat, podanej 1 Krl 6:1. Wykazaliśmy również, że nie ma na to dostatecznych podstaw, a zatem to werset z Księgi Królewskiej przyjąć należy za podstawę dalszych rozmyślań, ponieważ to jasny zapis pomaga wyjaśniać wersety niepewne.

Ile lat trwał wiek sędziów? (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 20 maja 2016 | Obszar - na Północ

czyli 1 Krl 6:1 contra Dz 13:19-20

Ile lat trwał wiek sędziów? (1)

Ktoś powiedział, chyba zmarły niedawno Umberto Eco, że kto czyta książki, przeżyje nie kilkadziesiąt, a ze dwadzieścia tysięcy lat. Przesada? Niewielka. Można wcielić się w życie wielu ludzi i poznać wyobraźnią to, czego nie doświadczymy sami. Przemierzać historię wstecz do początków naszej cywilizacji. Poznawać inne kultury i odkrywać nieznane horyzonty.

Jeśli na piasku... (2)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 06 maja 2016 | Obszar - na Północ

Jeśli na piasku... (2)

Kontynuacja tekstu: Jeśli na piasku... (1)

Mt 7:21-27, Łk 6:46-49

Jak było wspomniane, przed analizowaniem tego podobieństwa należy zapoznać się z całym Kazaniem na Górze. Jezusowa pointa dotyczy wszystkich Jego zadeklarowanych uczniów, aż do dzisiaj, niezależnie od orientacji wyznaniowej.

Jeśli na piasku... (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 29 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Myślącym pod rozwagę

Jeśli na piasku... (1)

Mt 7:21-27, Łk 6:46-49

Przypowieść o dwóch budowniczych” wypowiedział Pan do zebranych wokół niego Izraelitów. Jednak głównymi adresatami tej mowy, jak i całego Kazania na Górze byli uczniowie – Jezus usunął się spośród ludu, lecz ten podążył za Nim.

Myśl na Paschę

| Data publikacji - piątek, 22 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Myśl na Paschę

As we unite above our differences we will present a model of a prosperous community that thrives because of its diversity, rather than despite it. This is something that the world needs desperately today. We can offer it. We had it when we came out of Egypt, and we can reignite it now and share it with the world. In this we can become "a light unto nations," a beacon of hope for the world.

Szatan

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 15 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Szatan

Współczesna narracja chrześcijańska dotyka kilku sfer naszej rzeczywistości. Jest miejsce dla Boga, jest miejsce dla Jezusa, są też Aniołowie, często też mówimy o chrześcijanachświecie nie chrześcijańskim. Czasami wspomnimy o demonach. Wiemy też, że jest szatan, ale o nim nie mówimy. Spłycamy wiedzę o tej potężnej istocie do informacji, że jest upadłym aniołem, który jest zły i jest królem kłamstwa, i w ogóle nie poświęcamy mu uwagi. No, bo po co, skoro należymy do Jezusa i jesteśmy pod Jego skrzydłami. Zgoda, ale to spłycanie prowadzi siłą rzeczy do bagatelizowania i lekceważenia osoby szatana, a na to nie możemy sobie pozwolić. Bo o ile kwestia opatrzności jest po stronie Boga, o tyle czujność jest już w naszych rękach.

Dom

Autor tekstu - Justyna Miller | Data publikacji - piątek, 08 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Dom

Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął a upadek domu owego był zupełny – Łuk 6: 46-49

Chleba naszego powszedniego

Autor tekstu - Ela Dziewońska | Data publikacji - piątek, 01 kwietnia 2016 | Obszar - na Północ

Jak to z tym chlebem bywało

Chleba naszego powszedniego

Marzec to czas rozmyślań przed świętem Paschy. Wracają różne wydarzenia, zapisy, przemyślenia. I znowu zdziwienie. Tego nie czytałam, zapomniałam?

Wielkanoc oczami Prusa

Autor tekstu - Beniamin Pogoda | Data publikacji - piątek, 25 marca 2016 | Obszar - na Północ

JAK WIDZIAŁ WIELKANOC PAN ALEXANDER GŁOWACKI

Wielkanoc oczami Prusa

W tym (2016) roku Wielkanoc w kalendarzu kościelnym wypada o cały miesiąc wcześniej, niż Święto Pesach w kalendarzu hebrajskim. My, badacze Pisma Świętego, obchodzimy więc Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej prawie 4 tygodnie po katolickiej Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Nastręcza to nam pewną niezręczność; próbą jej ominięcia niechaj będzie spojrzenie na katolicki Wielki Tydzień oczami Bolesława Prusa.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>