Czy i wy chcecie odejść? (2)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 04 marca 2016 | Obszar - na Północ

Ew. Jana 6

Czy i wy chcecie odejść? (2)

Kontynuacja tekstu: Czy i wy chcecie odejść? (1)

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. - Jn 6:44

Poprzednio analizowaliśmy sytuację i rozmowę Pana Jezusa z Żydami zanotowaną w 6 rozdziale Ew. Jana. Obiecałem podzielić się wnioskami z tych rozważań. A zatem:

Czy i wy chcecie odejść? (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 26 lutego 2016 | Obszar - na Północ

Ew. Jana 6

Czy i wy chcecie odejść? (1)

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. - Jn 6:44

Szósty rozdział Ewangelii Jana stanowi pewnego rodzaju całość i dotyczy wydarzeń, jakie działy się w Galilei, w rejonie Jeziora Tyberiadzkiego (Genezaret). Zajścia te były na tyle ważne, że wspomniały o nich wszystkie Ewangelie, jednak na szczególną uwagę zasługuje w naszym temacie wersja Jana, ponieważ zawiera ona ciąg dalszy historii z rozmnożeniem chleba i cudownym przejściem przez wspomniane Jezioro Galilejskie. Jan swoim zwyczajem przygląda się bliżej relacjom Chrystusa z ludźmi, kontaktowi doskonałej Istoty z ułomnymi, niedoskonałymi osobami, takimi jak ty czy ja.

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (2)

Autor tekstu - Maciej Nawrocki | Data publikacji - piątek, 19 lutego 2016 | Obszar - na Północ

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (2)

Kontynuacja tekstu: Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (1)

Kontynuujmy rozmyślania z poprzedniego artykułu, na temat:: „Co o świetle mówi nam Pismo Święte?"

Kolejną wzmianką o światłości, która miała dopiero nadejść (ale już nie tej literalnej) są słowa proroka Izajasza zawarte w 42 rozdziale od 5 do 7 wersetu:

Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (1)

Autor tekstu - Maciej Nawrocki | Data publikacji - piątek, 12 lutego 2016 | Obszar - na Północ

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego (1)

Czas Świąt Narodzenia Pańskiego, który już jest za nami, obfituje w liczne znane i nieustannie emanujące na nas symbole. Niektóre z nich to, np: choinka, ozdoby, czerwone czapki, prezenty itd. Można by długo wymieniać oraz doszukiwać się odniesień tych symboli do przeszłości i ustalać ich źródła (niejednokrotnie pogańskie) ale nie jest to przedmiotem tego artykułu, mowa bowiem miała być tylko o jednym z nich – o świetle. O świetle ale nie w kontekście symboliki świąteczno-noworocznej ale o światłości w Biblii.

Nechusztan

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 20 listopada 2015 | Obszar - na Północ

czyli pochwała selektywnego ikonoklazmu

Nechusztan

(2 Krl 18:4)

Jako czytelnicy Biblii na pewno zetknęliśmy się z imieniem „Nechusztan”. Kim lub czym był Nechusztan? Może pamiętasz? Tak, było to imię nadane przez Izraelitów figurce miedzianego węża (hebr. Nachasz 5175), przechowywanej w sanktuarium od czasów wędrówki po puszczy. Figurka ta była wykonana z rozkazu Boga. Odlana była z miedzi bądź brązu (Nchasz, 5174, ciekawa gra słów) i osadzona na wysokim drzewie, być może słupie, aby lud izraelski mógł dostrzec ją z daleka i być uleczonym od ukąszeń „ognistych węży”.

Prorok Jonasz a fałszywe proroctwa

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 06 listopada 2015 | Obszar - na Północ

Prorok Jonasz a fałszywe proroctwa

Muszę otwarcie przyznać, że źle podałem ten czas, i nie chcę się usprawiedliwiać, choć kierowałem się czystymi pobudkami, co przyczyniło się do chwały Bożej. Ufam, że Bóg wybaczy mi moje błędy i pomyłki”. - William Miller
(Wm. Miller's Apology and Defence, Boston 1845, s33-34).

Paweł odwiedza Pawła

Autor tekstu - Kasia Śmiałkowska | Data publikacji - piątek, 30 października 2015 | Obszar - na Północ

Paweł odwiedza Pawła

[Barnaba i Saul], wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr – Dzieje Apostolskie 13:4

W naszej małej polskiej grupie zastanawialiśmy się ostatnio nad 13 rozdziałem Dziejów Apostolskich. Zanim jeszcze dotarliśmy do jego drugiej części, zawierającej mowę apostoła Pawła skierowaną do Żydów w antiochijskiej synagodze, już pierwsze dwanaście wersetów – zdawałoby się, że prosty, zwięzły opis wydarzeń – dostarczyło wielu ciekawych informacji.

Rekwizyty Przymierza

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 02 października 2015 | Obszar - na Północ

Rekwizyty Przymierza

Hbr 9:17-20 (BT)
17. Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament.
18. Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony.
19. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc:
20. To /jest/ krew Przymierza, które Bóg wam polecił.

Uniewinnić Saula

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 18 września 2015 | Obszar - na Północ

Uniewinnić Saula

Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością. - Henri Frederic Amiel

Czy znasz historię króla Saula? Był to jeden z  bohaterów biblijnych, pierwszy, który sprawował urząd królewski. Został wybrany przez samego Boga i prowadził przez całe swoje życie wojny z wrogami Izraelitów.

Imigracja

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 11 września 2015 | Obszar - na Północ

Imigracja

W Polsce trwa dyskusja, czy stać nas na przyjęcie 10 tysięcy uchodźców. W mijającym właśnie roku żydowskim (Rosz Ha Szana, czyli Nowy Rok, wypada 14 września 2015) ośmiomilionowy Izrael przyjął blisko 30 tysięcy tzw. „olim”, czyli Żydów, którzy pragną osiedlić się w Izraelu. To jeden imigrant na 267 osób.

Zmartwychwstanie

Autor tekstu - Ela Dziewońska | Data publikacji - piątek, 04 września 2015 | Obszar - na Północ

Zmartwychwstanie

Wszystkie dobre poglądy należy utrwalać, powtarzać argumenty, być utwierdzonym w wierze, bo tyle wokół informacji sprzecznych, nielogicznych. Można się pogubić. Na pogrzebie młodego człowieka wiele oczu wzniesionych do nieba, wzdychano: jemu dobrze, już widzi i słucha nas z Domu Ojca.

Duchowy styl życia

Autor tekstu - Basia Honkisz | Data publikacji - piątek, 07 sierpnia 2015 | Obszar - na Północ

Duchowy styl życia

Zdrowy styl życia polega na ograniczaniu się, na rezygnowaniu ze spełniania swoich instynktownych zachcianek. Nieobjadanie się, gdy pod ręką jest mnóstwo dobrego jedzenia, zmuszanie się do ćwiczeń wbrew naturalnej chęci do odpoczynku to najprostsze z przykładów. Motywujące obrazki zachęcające do zmiany stylu życia zawsze zawierają hasła w stylu “pokonaj siebie!”, “umysł jest silniejszy niż ciało” i podobne, zwykle towarzyszące ilustracjom prezentującym osoby, które siebie właśnie pokonały i teraz cieszą się z imponujących efektów. Jak wiemy, ludzie, którzy właśnie zmusili się do podjęcia tego rodzaju wysiłku, zwykle po paru miesiącach są bardzo zadowoleni i zachęcają wszystkich wokół do zrobienia tego samego, a radość płynąca z pracy nad sobą zwykle jest silniejsza niż chęć sięgnięcia po czekoladkę czy zostania przed telewizorem.

Siedem przeszkód Nehemiasza (5)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 31 lipca 2015 | Obszar - na Północ

czyli o trudnościach w budowaniu społeczności

Siedem przeszkód Nehemiasza (5)

Kontynuacja tekstu: Siedem przeszkód Nehemiasza (4)

Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. – Przyp. Sal. 25:28

Kontynuując nasze rozważania, dotyczące przeniesienia sytuacji odbudowy murów Jerozolimy po powrocie Żydów z siedemdziesięcioletniej niewoli babilońskiej na odnowę chrześcijaństwa przyjrzymy się dziś kolejnym przeszkodom, które musiał pokonywać Nehemiasza i mieszkańcy miasta.

Siedem przeszkód Nehemiasza (4)

| Data publikacji - piątek, 24 lipca 2015 | Obszar - na Północ

czyli o trudnościach w budowaniu społeczności

Siedem przeszkód Nehemiasza (4)

Kontynuacja tekstu: Siedem przeszkód Nehemiasza (3)

Kontynuując cykl (1) (2) (3) o przeszkodach, na jakie natykał się Nehemiasz i Izraelici przy odbudowie murów Świętego Miasta i ich odniesieniu do odnowy chrześcijańskiego życia w wymiarze zarówno ogólnym jak i indywidualnym, omówimy dziś dwie kolejne.

Siedem przeszkód Nehemiasza (3)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 17 lipca 2015 | Obszar - na Północ

czyli o trudnościach w budowaniu społeczności

Siedem przeszkód Nehemiasza (3)

Kontynuacja tekstu: Siedem przeszkód Nehemiasza (2)

Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. – Przyp. Sal. 25:28

W cyklu refleksji o odbudowie murów Jerozolimy w odniesieniu do odnowy chrześcijaństwa omówiliśmy pierwszą przeszkodę – lekceważenie.

Idźmy więc dalej…

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>