Siedem przeszkód Nehemiasza (2)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 10 lipca 2015 | Obszar - na Północ

Siedem przeszkód Nehemiasza (2)

Kontynuacja tekstu: Siedem przeszkód Nehemiasza (1)

Głównymi wrogami Nehemiasza w tej historii są przywódcy okolicznych ludów – Ammonitów, Aszdodytów, Samarytan, sąsiedzi Izraelitów. Otaczali oni Judejczyków: Samarytanie od północy, Filistyni od Morza Śródziemnego, Arabowie ze strony Negewu, Ammonici od wschodu. Można zadać sobie pytanie: dlaczego tak sprzeciwiali się oni odbudowie Jerozolimy?

Siedem przeszkód Nehemiasza (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 03 lipca 2015 | Obszar - na Północ

czyli o trudnościach w budowaniu społeczności

Siedem przeszkód Nehemiasza (1)

Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. – Przyp. Sal. 25:28

Dzisiejsze rozważania są wstępem do krótkiego cyklu refleksji około problemów z jakimi musiał borykać się tyrszata (namiestnik) Nehemiasz, gdy podjął się odbudowy murów Świętego Miasta.

Dygresja w Proroctwie Izajasza?

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 05 czerwca 2015 | Obszar - na Północ

Czyli o królu Hiskiaszu c.d.

Dygresja w Proroctwie Izajasza?

W czternastym roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. I wyprawił król asyryjski Rabszake z Lachiszu do Jeruzalemu, do króla Hiskiasza, z potężnym wojskiem i stanął Rabszake przy wodociągu Górnego Stawu, przy drodze na Pole Pilśniarzy Izaj. 36:1-2

Księga Izajasza, chyba nie tylko dla mnie, jest jedną z najważniejszych, jeśli wręcz nie najważniejszą księgą Starego Testamentu (jeśli w ogóle można dokonywać takiego „rankingu”). Spotkałem się z opiniami, że jest to „starotestamentowa Ewangelia”, „Proroctwo Mesjańskie” etc. Nawet liczba rozdziałów jest znamienna, jako że jest to równocześnie sumaryczna liczba sześćdziesięciu sześciu tzw. kanonicznych ksiąg Biblii.

Ilekroć czytam Izajasza, zawsze zastanawia mnie pewien „dysonans” jakim, wobec treści całej tej księgi, wydają się być rozdziały 36-39.

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 29 maja 2015 | Obszar - na Północ

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego

Ale…

W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana, i rzekł: Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I doszło Izajasza słowo Pana tej treści: Idź i powiedz Hiskiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto dodam do twoich dni piętnaście lat (Izaj. 38:1-5)

Oczami Mojżesza

Autor tekstu - Kasia Śmiałkowska | Data publikacji - piątek, 15 maja 2015 | Obszar - na Północ

Oczami Mojżesza

Pierwszą prawdziwą atrakcją jordańskiej części naszej wyprawy była góra Nebo. Wyjechaliśmy z hotelu w pobliskiej Madabie w zupełnych ciemnościach – i tak nie dało się spać po pierwsze z powodu zmiany czasu (osiem godzin!), a po drugie muezzin z niedalekiego meczetu oznajmił dźwiękiem nie znoszącym sprzeciwu, że zbliża się świt.

Przeznaczenie

Autor tekstu - Daniela Nawrocka | Data publikacji - piątek, 08 maja 2015 | Obszar - na Północ

Przeznaczenie

…wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.2 Piotra 2:3

Skoro na pewnych ludzi od dawna zapadł wyrok, czy to oznacza, że mamy do czynienia z przeznaczeniem, że rodzimy się i żyjemy zgodnie z jakimś wcześniej zapisanym losem?

Takie spojrzenie wykluczałoby bardzo ważny dar, jaki przecież ofiarował nam Stwórca – wolną wolę.

Jerozolima – miasto niepokoju?

Autor tekstu - Kasia Śmiałkowska | Data publikacji - piątek, 01 maja 2015 | Obszar - na Północ

Jerozolima – miasto niepokoju?

Kiedy wyjeżdżaliśmy na wycieczkę do Izraela, wiadomo było, że trzeba się przygotować na to, że niektóre punkty programu trzeba będzie wyciąć – taka jest tam sytuacja. I rzeczywiście - okazało się, że nie wejdziemy na Górę Oliwną skąd ogląda się najsłynniejszą panoramę starego miasta. I nie zobaczymy ogrodu Getsemane, bo cały ten rejon jest zamknięty dla turystów ze względu na wynikłe dopiero co zamieszki. Palestyńczyk zaatakował nożem grupę policjantów i kilku zranił.  Ponieważ zignorował ostrzeżenia, został, jak określono to w mediach, "zneutralizowany".

Żyć czekając, czekać żyjąc

Autor tekstu - Piotr Kubic | Data publikacji - piątek, 17 kwietnia 2015 | Obszar - na Północ

Żyć czekając, czekać żyjąc

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. - Filip. 3:13-14 (BT)

To, czego pragniemy, chcielibyśmy mieć od razu, teraz albo przynajmniej zaraz. Wspominam historie z dzieciństwa. Gdy następnego dnia mieliśmy wyruszać w drogę, z powodu niecierpliwości nie mogłem spać w nocy. Chciałem też od razu umieć robić różne trudne rzeczy – grać w piłkę, jeździć na rowerze bez bocznych kółek. Gdy mi się to nie udawało, wpadałem w histerię, czasem podobno nie można mnie było uspokoić przez kilka godzin.

Kadesz-Barnea, inne spojrzenie

Autor tekstu - Erast Czekalski | Data publikacji - piątek, 10 kwietnia 2015 | Obszar - na Północ

Kadesz-Barnea, inne spojrzenie

Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. (4 Mojż. 14:8)

Ludzie nieprzychylni natchnieniu Pisma Świętego, w swojej krytyce chętnie przywołują pejoratywny wydźwięk powiedzenia, że „Biblia jest jak stare skrzypce, na których każdy może wygrać swoją melodię”. Jednak to powiedzenie zawiera również pozytywne przesłanie.

Zakwas i Przaśniki

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 03 kwietnia 2015 | Obszar - na Północ

Zakwas i Przaśniki

Ofiarujesz Paschę Panu... nie będziesz jadł przy niej nic kwaszonego [chamec].* (5 Mojż. 16:2-3
Przaśniki [macot] jeść będziecie przez siedem dni i nie ukaże się u ciebie kwaszone [chamec], ani widziany będzie zakwas [sor] we wszystkich granicach twoich. (
2 Mojż. 13:7
Przez siedem dni zakwas [sor] nie znajdzie się w domach waszych, a każda dusza jedząca kwaszone [chamec] odcięta będzie od społeczności Izraela. (
2 Mojż. 12:19)

Jaką mam wiarę?

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 27 marca 2015 | Obszar - na Północ

Jaką mam wiarę?

Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie. Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie (2 Piotr 1:12-13)

Są takie tematy, co do których ma się wrażenie, że powiedziano już wszystko, a każde następne rozważanie, to wałkowanie tego samego. Być może tak jest i w tym przypadku. Być może powiedziano już wszystko i ten artykuł nie wniesie nic nowego do Twojego życia.

Zaufanie ponad wszystko

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 20 marca 2015 | Obszar - na Północ

Zaufanie ponad wszystko

Rzadko analizujemy nasze życie z szerszej perspektywy, a jeśli już nam się to zdarzy, wówczas i tak – mimo że jesteśmy chrześcijanami – dominuje w tej analizie perspektywa cielesna. Widzimy jedynie to, co „tu i teraz”, czasem wybiegamy kilka lat w przód. Nie potrafimy przewidzieć skutków naszego postępowania ani konsekwencji w przypadku, jeśli czegoś nie zrobimy. Mamy też problem z analizą naszych życiowych zakrętów. Rozpatrujemy je w kategorii tragedii, uważamy, że to, co na nas przyszło, jest niesłuszne i niesprawiedliwe, nie widzimy sensu tego cierpienia i nie potrafimy znaleźć uzasadnienia dla wyzwań i problemów dnia codziennego. A przecież wszystko dzieje się w naszym życiu w jakimś celu…

Cena Zbawienia

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 06 marca 2015 | Obszar - na Północ

Cena Zbawienia

Historie biblijne postrzegamy głównie przez pryzmat postaci, jakie w nich występują. Imponują nam one często i lubimy do nich wracać myślami. Któż nie chciałby być pokorny jak Mojżesz, mieć wiarę jak Abraham, gorliwość jak apostoł Paweł czy tak silnie przylgnąć sercem do Boga jak Dawid! A takich przykładów jest dużo więcej. Na opisane w Biblii wydarzenia patrzymy zawsze z perspektywy czytelnika, analizując je kompleksowo, według klucza „przyczyna – skutek – lekcje dla nas”.

Rzeczy jawne i tajne

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 27 lutego 2015 | Obszar - na Północ

Czyli o poziomie satysfakcji i etycznym stanowisku wobec własnej niewiedzy

Rzeczy jawne i tajne

Jaki będzie koniec rozmyślnie grzeszących chrześcijan? Czy zmartwychwstaną, czy nie?

Na to pytanie szukam odpowiedzi od około roku. Niepokoją mnie niektóre wersety biblijne, nie dające się, o ile dobrze je rozumiem, pogodzić z tym, czego się nauczyłem w mojej społeczności. Pytałem już wiele osób i otrzymałem bardzo interesujące listy, tłumaczenia itp.

Głupstwo i słabość u Boga

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 20 lutego 2015 | Obszar - na Północ

Głupstwo i słabość u Boga

Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie (1 Kor. 1:25).

Czy wolno – aż wzdragam się to wypowiedzieć – twierdzić, że u Boga jest jakieś głupstwo lub słabość? U nieśmiertelnej, wszechmogącej istoty, która swoją mądrością stworzyła wszystko? Jak można? I czy to nie herezja, przypisywać coś takiego Bogu? No, ale przecież apostoł używa takiego określenia. Co ma na myśli?

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>