Sara na dworze faraona (1)

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 22 lipca 2016 | Obszar - na Południe

Myślącym pod rozwagę

Sara na dworze faraona (1)

Rodz 12:10-13:2

Trasa Obietnicy. Abram w towarzystwie rodziny opuścił rodzinne Ur i wyruszył do wskazanej mu przez Boga ziemi. Z jakichś przyczyn klan Teracha zmienił jednak trasę [1] – zamiast kierować się wciąż na zachód, udali się oni do leżącego ponad 1000 km na północnym zachodzie Charanu (dzisiejszy Haran w południowej Turcji).

Komu zaufać

Autor tekstu - Basia Honkisz | Data publikacji - piątek, 10 czerwca 2016 | Obszar - na Południe

Komu zaufać

Podoba mi się definicja zaufania z Wikipedii:Zaufanie wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszym życzeniem.

Trafiłam niedawno w starej gazecie na artykuł dotyczący zaufania, w którym różne osoby (ksiądz ewangelicki, psycholog, socjolog, właściciel firmy cukierniczej…) opowiadały, czym dla nich jest zaufanie (gazeta to “Wysokie Obcasy Extra”, nr grudzień 2015). Każdy podchodził do tematu z innej strony: ksiądz ewangelicki opowiada jak zdobył zaufanie katolickiej społeczności, psycholog mówi o zaufaniu do samego siebie, socjolog – jak zaufanie wygląda w statystykach, właściciel firmy cukierniczej – jak zaufać pracownikowi. Ten tekst zawierał wiele ciekawych aspektów tego zagadnienia i dla mnie stał się pretekstem do rozważania: czym jest zaufanie i co o nim mówi Biblia.

Jaki masz plan?

Autor tekstu - Jan Dziewoński | Data publikacji - piątek, 13 maja 2016 | Obszar - na Południe

Jaki masz plan?

Istotny warunek

Chciałbym wspomnieć o jednym warunku, moim zdaniem dość istotnym, wiążącym się z możliwością uczestnictwa w Bożym planie. Bożym planie, który zawiera w sobie chęć zbawienia wszystkich ludzi. Dobrym planie.

Przypowieść o Samarytaninie w nowej odsłonie

Autor tekstu - Piotr Kubic | Data publikacji - piątek, 08 kwietnia 2016 | Obszar - na Południe

Przypowieść o Samarytaninie w nowej odsłonie

Studentom seminarium dano zadanie przygotowania kazania. Jedna grupa otrzymała temat przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Drugiej grupie studentów wydano różne inne tematy.

Znajdź swój nowotwór

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 01 kwietnia 2016 | Obszar - na Południe

Znajdź swój nowotwór

Kilka tygodni temu obchodziliśmy Dzień Kobieti z tej okazji w radio mogłem usłyszeć wiele audycji dotyczących kobiet w różnych sferach i aspektach życia. Wypowiadał się też onkolog na temat zdrowia współczesnych Polek. W Polsce coraz więcej kobiet ma nowotwór szyjki macicy lub piersi. Lekarz w audycji zauważył, że pacjentki, które do niego przychodzą, mają już tak zaawansowanego guza, że nie ma mowy o leczeniu, tylko ratowaniu życia i kończy się to najczęściej mastektomią. Na pytanie: dlaczego dopuściły do tego stanu, dlaczego nie badały się regularnie i nie robiły tomografii, jego pacjentki zawsze odpowiadają w ten sam sposób: Panie doktorze, nie badałam się, bo bałam się, że coś tam znajdę.

Nasza siła

Autor tekstu - Justyna Miller | Data publikacji - piątek, 25 marca 2016 | Obszar - na Południe

Nasza siła

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu – Flp 4:6

Jesteśmy silni. Radzimy sobie z trudnościami, zmartwieniami, planowaniem przyszłości, niepewnością, dylematami. Nawet jak wydaje nam się, że już nie mamy siły i upadamy to i tak wstajemy, tylko z większym ciężarem do dalszego dźwigania, ale z czasem nauczymy się go ciągnąć ze sobą. Będziemy silniejsi. Nie będzie już dla nas taki ciężki jak wcześniej.

Rekabici

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 11 marca 2016 | Obszar - na Południe

Rekabici

Izrael otrzymał od Boga liczne przepisy, które miały gwarantować społeczność z Bogiem, a tym samym liczne błogosławieństwa. Zasady opisane w Zakonie, były stosunkowo proste, a jeśli nie, to od odpowiedniego pokierowania, byli kapłani, którzy pomagali zbliżyć się do Boga poprzez lepsze zrozumienie przykazania bądź jego intencji. Niestety z tą wiernością i zaangażowaniem bywało, mówiąc delikatnie, różnie. Bóg oprócz dania przepisów, położył też część odpowiedzialności na człowieku – należało gorliwie zabiegać o wypełnianie prawa: Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra (Pwt 10:12-13).

TW „Bolek”

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 04 marca 2016 | Obszar - na Południe

TW „Bolek”

Muszę przyznać, że jestem już dość mocno zirytowany ciągłym wracaniem do przeszłości w naszym kraju. Otwarcie szafy zmarłego gen. Kiszczaka wywołało nową falę domysłów, domniemań, hipotez, zarzutów, oskarżeń, krytyki, ale też słów poparcia i wsparcia dotyczących prezydenta Lecha Wałęsy. Jestem zmęczony słuchaniem jak jest wałkowane jedno i to samo, i używane w przeróżnych kontekstach politycznych, aby ugrać coś dla siebie. Czysty cynizm, który mnie wykańcza. Najlepszym rozwiązaniem byłoby niesłuchanie tego, ale się nie da: w radio, w tv, w Internecie – wszędzie śpiewają na jedną melodię.

Napisz widzenie

Autor tekstu - Ela Dziewońska | Data publikacji - piątek, 26 lutego 2016 | Obszar - na Południe

Napisz widzenie

Zapisz widzenie, by można było łatwo je odczytać. Abakuk 2:2

Po latach, kiedy znowu społecznie czytamy Ewangelie, stwierdzam, że pytań wcale nie mam mniej, a może nawet więcej i wspólnie z uczniami Mistrza konstatuję „twarda to mowa”. Ciągle znam mało kontekstów, realiów, by dociec jakie niesie przesłanie dla czytających dzisiaj konkretna przypowieść, myśl, powiedzenie, a nawet przysłowie.

Jest Chrystus – jest impreza

Autor tekstu - Łukasz Miller | Data publikacji - piątek, 12 lutego 2016 | Obszar - na Południe

Jest Chrystus – jest impreza

W kulturze Zachodu (głównie w filmach, polityce) religia jest wszechobecna. Częste odwołania do chrześcijaństwa w przeróżnych okazjach pokazują jaki ci ludzie mają stosunek do wiary. Po tych wypowiedziach – które często są pojedynczym wtrąceniem w kontekst – widać, że wartości chrześcijańskie są dla nich cenne, a Bóg jest dla nich inspiracją w wielu życiowych i zawodowych decyzjach.

Wspólnota chrześcijańska

Autor tekstu - Dagmara Królak | Data publikacji - piątek, 29 stycznia 2016 | Obszar - na Południe

Wspólnota chrześcijańska

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dz Ap 2:42

Przeważająca większość ludzi ma potrzebę towarzystwa osób, w których kręgu czuliby się swobodnie i bezpiecznie. Nieformalna wspólnota powstaje przez jednostki, które się lubią i chcą coś wspólnie tworzyć. Wiążą ich więc wspólne ambicje, zainteresowania i cele. Dołączenie do społeczności nieformalnej, którą charakteryzują określone zasady i cechy, jest dobrowolne. Tak więc osoby chcące współtworzyć określoną grupę powinny obok wkładu w ustalone projekty, czerpać ze swojej aktywności dużo radości, zadowolenia i motywacji do dalszych dążeń. A jak się ma rzecz ze wspólnotą chrześcijańską? Jakie przymioty ją tworzą i wzmacniają?

Zwyczaj nakładania rąk

Autor tekstu - Samuel Królak | Data publikacji - piątek, 15 stycznia 2016 | Obszar - na Południe

Zwyczaj nakładania rąk

Nakładanie rąk” jest jedną z sześciu fundamentalnych nauk wczesnego Kościoła, wymienionych przez autora Listu do Hebrajczyków. Był to zwyczaj praktykowany już w starożytnym Izraelu i w sposób naturalny przeniknął on do praktyki pierwszych chrześcijan. Do dziś jest stosowany przez wiele grup wierzących. Poniżej chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na temat tego gestu i jego znaczenia.

Ojcem być

Autor tekstu - Ela Dziewońska | Data publikacji - piątek, 18 grudnia 2015 | Obszar - na Południe

Ojcem być

Historie opowiadane przez Mistrza z Nazaretu w formie przypowieści to wzór krótkiej formy literackiej zawierającej pouczenie, dodatkowy, poza zasadniczą treścią, przekaz. Przykuwały one uwagę słuchaczy, choć dziś nie rozstrzygniemy, ile z tego co mówił rozumieli, skoro nawet kiedy wytłumaczył „co miał na myśli”, stwierdzali, że „twarda to mowa”. Współcześnie, nawet wielokrotnie analizowane, te krótkie, zwięzłe wypowiedzi ciągle przemawiają jakimś nowym przesłaniem.

Ignominie

Autor tekstu - Olivier Kwarciak | Data publikacji - piątek, 27 listopada 2015 | Obszar - na Południe

Ignominie

Francuskie słowo, którego definicja może brzmieć: (1) wielka hańba, (2) haniebne zachowanie.

Źródło: łacina, ignominia in- „bez” i (g)nomen „nazwy”;

Ale ich ty, o Boże! wepchniesz w dół zginienia; mężowie krwawi i zdradliwi nie dojdą do połowy dni swoich; ale ja w tobie nadzieję mieć będę. Psalm 55:24

Głos modlitwy

Autor tekstu - Olivier Kwarciak | Data publikacji - piątek, 20 listopada 2015 | Obszar - na Południe

po atakach listopadowych 2015

Głos modlitwy

Poniedziałek, 16/11/2015, 3 dni po zamachach terrorystycznych w Paryżu

I rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi – 1 Mojż. 4:10

Piątek, 13 listopada 2015 r., wieczór.

Znów polała się krew.

Przecież tysiące ludzi umiera codziennie, czasem zupełnie niezauważenie.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>