Wielu

Autor tekstu - Agnieszka Wadas | Data publikacji - piątek, 04 września 2015 | Obszar - na Południe

Uczyń twardym serce tego ludu i niech nic nie słyszy jego ucho, zakryj mu dokładnie jego oczy, żeby nic nie widział, żeby też niczego nie usłyszał swoimi uszami i żeby niczego nie pojęło jego serce; żeby się nie nawrócił i nie został uzdrowiony. - Iz. 6:10

Rozważania nad 6 rozdziałem Izajasza zaprowadziły mnie do 12 rozdziału Ewangelii Jana

"(37) Chociaż jednak uczynił On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, (38) aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? A ramię Pańskie komu zostało objawione? (39) Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów rzekł Izajasz: (40) Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił. (41) Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. (42) Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. (43) Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą." 

Szczególnie zwrócił moją uwagę werset 42 – "Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło". Wielu. Co to znaczy, że wielu w niego uwierzyło, ilu to było "wielu"? Od kilku dni rozmyślam nad tymi "wielu". Wielu uwierzyło pomimo tego, że "zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce". Wielu. Skoro wielu uwierzyło, to niewielu nie uwierzyło. A mimo to milczeli i pozwolili Mu umrzeć "bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką". Smutne. Smutni ludzie, smutne czasy. Ale zaraz przychodzi refleksja. Czy na pewno te czasy minęły, czy nie ma już tych ludzi? "Wielu w Niego uwierzyło.. bardziej umiłowali chwałę ludzką.. nie przyznawali się.." A ja? Ile razy nie przyznawałam się? Ile razy bardziej umiłowałam chwałę ludzką?

A Ty? Jaką chwałę bardziej umiłowałeś?

Panie otwórz oczy me
abym w pełni ujrzał Cię
rozmiękcz serce zatwardzone
otwórz uszy me zamknione
niech zrozumie serce me
jak dalece kochasz mnie
wielu w Ciebie uwierzyło
lecz z obawy cicho było
szepnij Panie w moje serce
"ach, pamiętaj, nigdy więcej"
niechaj tamtych wielu błędy
mówią do mnie "nie idź tędy"
lepiej z Tobą krok po kroku
niż z wieloma siedzieć w mroku.

Udostępnij...

O Autorze

Agnieszka Wadas