Czy Bóg został uśmiercony przez naukę?

Autor tekstu - Piotr Kubic | Data publikacji - piątek, 27 listopada 2015 | Obszar - na Zachód

Czy Bóg został uśmiercony przez naukę?
fot. Małgorzata Kubic

Ostatnie sto, dwieście lat to gwałtowny rozwój badań naukowych. Wiemy coraz więcej o świecie. Kiedyś zjawiska takie jak pioruny, trzęsienia ziemi, epidemie chorób wywoływały paniczny strach, były kojarzone z działaniem złych duchów, zemstą bogów. Dziś nauka tłumaczy mechanizmy tych zjawisk, co może sprawiać wrażenie, że Bóg przestaje być potrzebny.

W tym kontekście wykład profesora matematyki, Johna Lennoxa, jest godny uwagi. Na prostych przykładach profesor pokazuje, że argumenty ateistów bywają oparte na niesłusznych lub uproszczonych założeniach. Ciekawa jest również m.in. definicja fałszywych bogów, rola umysłu w poznawaniu świata, rola teorii naukowych oraz ich ograniczenie – znaczeniowe i praktyczne.

Polecam ten wykład, który jest w swojej istocie pochwałą wielkości Boga. Na zakończenie profesor cytuje pierwsze wersety Ewangelii według św. Jana, które stają się triumfalnym ukoronowaniem rozważań.

Wykład został wygłoszony w języku angielskim ale posiada polski tekst wyświetlany symultanicznie.

Has Science Buried God? John Lennox

Udostępnij...

O Autorze

Piotr Kubic

Piotr Kubic