2017-07-07

Gdy przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam trzy dni. Wtedy wybrałem się nocą, ja i niewielu mężów ze mną, a nikomu nie wyjawiłem, do jakiego dzieła na rzecz Jerozolimy Bóg mój mnie pobudził; i miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. – Neh. 2:11,12

  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

2017-06-30

Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Już dom Izraela ani oni, ani ich królowie nie będą kalać mego świętego imienia swymi wiarołomstwami ani zwłokami swych królów, ani też kultem wyżyn, kładąc swój próg obok mego progu, a swój słup obok mego słupa, tak że jedynie ściana była pomiędzy Mną a nimi – i skalali święte imię moje wskutek obrzydliwości, których się dopuścili. Ja natomiast zniszczyłem ich w moim oburzeniu. – Ez. 43:7,8

  na Północ:

Czekający Chrystus (1)
- Stanisław Kubic -
  Spacery z Janem:

124. Krew jakby umarłego
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

2017-06-16

Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, (...) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.Efez. 6:13-17

  na Północ:

Przeciwko duchowym złościom...
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Fast food
- Bartek Kwieciński -
  Zatoka Wiadomości:

Polacos
- Romek Kopak -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

2017-06-02

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. (Ef. 5:15-17)

  na Północ:

Pomoc Boga (2)
- Stanisław Kubic -
  na Południe:

Chcemy króla
- Bartek Kwieciński -
  na Zachód:

Używanie rozumu
- Piotr Kubic -
  na Wschód:

Widziałam strach
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -