2013-11-22

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini;i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. (Ew. Łuk. 11:1-4).

  na Północ:

Modlitwa Jana Chrzciciela
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Zacheusz
- Marta Honkisz -
  na Zachód:

Historia synagogi
- Piotr Zabój -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" III
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Miłość Ojcowska
- Korneliusz Fil -
  góra Objawień:

Chodź, a patrz
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Jezus i Arafat a „sprawa polska”
- Daniel Kaleta -