2013-12-27

I cóż jeszcze mam powiedzieć? Nie starczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, <kuszono>, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku – świat nie był ich wart – i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. (Hebr. 11:32-38).

  na Północ:

Niewinne kłamstwo?
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Dlaczego Chrześcijanin powinien pragnąć nowości
- Samuel Królak -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" VIII
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Tuwimowa mowa
- Jola Stanisz -
  góra Objawień:

Pobite dusze pod ołtarzem
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Czy Jezus był Palestyńczykiem?
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Zbawienie blisko
- Małgorzata Iwaniak -