2014-01-17

Ale Izrael, wyciągnąwszy swoją prawą rękę, położył ją na głowie Efraima, mimo że ten był młodszy, lewą zaś rękę – na głowie Manassesa – umyślnie tak położył swe ręce, choć Manasses był pierworodnym synem.
I błogosławiąc Józefowi, mówił: Bóg, któremu wiernie służyli przodkowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który jak pasterz mnie prowadził przez całe me życie, aż po dzień dzisiejszy, Anioł, który mnie bronił od wszelkiego zła, niechaj błogosławi tym chłopcom. Niechaj przetrwa w nich moje imię oraz imię przodków moich, Abrahama i Izaaka; niechaj szeroko rozmnożą się na ziemi.
(1 Moj. 48:14-16)

  na Północ:

Efraim - wnuk, który stał się synem
- Samuel Królak -
  na Południe:

Żyję jak w Królestwie (prawie)
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Era cyfryzacji (II)
- Jan Dziewoński -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XI
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Pierwsza rozmowa
- Bogusia Pietrzyk -
  góra Objawień:

Niebiańska i ziemska perspektywa
- Daniel Kaleta -