2014-01-24

A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł: O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. – Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. – Po czym złożył taki ślub: Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu mego ojca, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. (1 Moj. 28:16-22)

  na Północ:

Świt
- Michał Targosz -
  na Południe:

Szczerość
- Basia Honkisz -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XII
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Kołysanka dla dużego dziecka II
- Iwona Sochacka -
  góra Objawień:

Chronologicznie czy tematycznie
- Daniel Kaleta -