2014-02-07

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. (1 List Jana 2:1-5)

  na Północ:

Dzieci moje
- Michał Targosz -
  na Południe:

Akrobata
- Tomasz Kwaśnik -
  na Zachód:

Badacz w pociągu
- Regis Liberda -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XIV
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Dobrze, że nie wysłuchuje
- Daniel Iwaniak -
  góra Objawień:

Anioł ze wschodu
- Daniel Kaleta -