2014-02-21

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.
(Ew. Jana 6:60-63)

  na Północ:

Zgorszenie
- Łukasz Miller -
  na Południe:

Duch równości
- Iwona Dąbek -
  na Zachód:

Era cyfryzacji (IV)
- Jan Dziewoński -
  na Wschód:

Olimpiada
- Beniamin Pogoda -
  góra Objawień:

Sto czterdzieści cztery tysiące
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Irit Amiel, Życie – tytuł tymczasowy
- Ela Dziewońska -