2014-02-28

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak my] – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. (Hebr. 4:12-16)

  na Północ:

Efraim – ojciec, który przeżył swoich synów
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Amarant
- Kasia Śmiałkowska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XVI
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Dziś już wiadomo
- Iwona Sochacka -
  góra Objawień:

Z plemion synów Izraela
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce
- Iwona Dąbek -