2014-03-07

Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tym. 2:1-4.

  na Północ:

Jezus Chrystus na 100%
- Łukasz Miller -
  na Zachód:

Żyję prawie jak w Królestwie – i co dalej?
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XVII
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Piórko
- Michał Targosz -
  góra Objawień:

Brakujące plemiona
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Ukraina – powstrzymajmy najgorsze
- Michał Sochacki -