2014-04-04

Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Mat. 10:23-26.

  na Północ:

Powrót do prostoty
- Piotr Kubic -
  na Południe:

To jest obmowa?
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XXI
- Beniamin Pogoda -
  góra Objawień:

Pół godziny milczenia
- Daniel Kaleta -