2014-05-02

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. 1 Tym. 1:12-16.

  na Północ:

Pierwszy z grzeszników
- Samuel Królak -
  na Południe:

Czy świat jest biało-czarny czy szary?
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Mędrsze nad mędrców
- Kasia Śmiałkowska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XXV
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Człowiek człowiekowi potrzebny
- Dagmara Królak -
  góra Objawień:

Sygnał pierwszego anioła
- Daniel Kaleta -