2014-05-09

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. - 2 Kor. 4:16-18

  na Północ:

Czy można zrozumieć cierpienie?
- Paulina Rączkowska -
  na Południe:

Autorytety
- Łukasz Miller -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XXVI
- Beniamin Pogoda -
  góra Objawień:

Góra wrzucona do morza
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Ludzie z pasją
- Ela Dziewońska -
  zatoka Wiadomości:

Warsztaty muzyczne z Chórem Syloe
- Małgorzata Iwaniak -