2014-05-23

Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, Hebr. 5:7-9.

  na Północ:

Biblijny sens słowa „doskonałość” (1)
- Samuel Królak -
  na Południe:

Ja chrześcijanin – ja konsument
- Marta Kaleta -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XXVIII
- Beniamin Pogoda -
  góra Objawień:

Zaćmienie ciał niebieskich
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Warsztaty chóru Syloe
- Iwona Dąbek -
  zatoka Wiadomości:

Nigdy dość
- Ela Dziewońska -