2014-05-30

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo [jest] przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tym. 3:14-17.

  na Północ:

Biblijny sens słowa „doskonałość” (2)
- Samuel Królak -
  na Południe:

Czas właściwy
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XXIX
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Skąd wracasz, Gehazi?
- Michał Sochacki -
  góra Objawień:

Jedna trzecia razy dwanaście
- Daniel Kaleta -