2014-06-06

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan: Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę. A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Hebr. 10:14-18.

  na Północ:

Biblijny sens słowa „doskonałość” (3)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XXX
- Beniamin Pogoda -
  na Zachód:

Miedź albo nie miedź (1)
- Kasia Śmiałkowska -
  na Wschód:

Życie z drugim człowiekiem
- Piotr Kubic -
  góra Objawień:

Jedna trzecia razy dwanaście
- Daniel Kaleta -