2014-06-13

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Mat. 25:20-21.

  na Północ:

Biblijny sens słowa „doskonałość” (4)
- Samuel Królak -
  na Południe:

Cechy prawdziwej i pozornej przyjaźni
- Dagmara Królak -
  na Zachód:

Rozum w życiu chrześcijańskim
- Paweł Markiewicz -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy" XXXI
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Pierwszy gwizdek
- Jan Dziewoński -
  góra Objawień:

Dym z czeluści
- Daniel Kaleta -