2014-06-20

Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Jan 4:22-24.

  na Północ:

Nie dołączam się
- Daniel Iwaniak -
  na Południe:

Po prostu: nie wiem
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Niewolnictwo w Nowym Testamencie
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Szczęśliwe macierzyństwo…
- Izabela Czerniak -
  zatoka Wiadomości:

Bogactwo języka
- Ela Dziewońska -