2014-06-27

Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 1 Tym. 6:11-12.

  na Południe:

Zazdrość
- Basia Honkisz -
  na Zachód:

Miedź albo nie miedź (2)
- Kasia Śmiałkowska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Powolne czytanie
- Kasia Śmiałkowska -
  góra Objawień:

Czterej aniołowie nad Eufratem
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Reportaże
- Ela Dziewońska -