2014-07-18

Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Amosa 3:6-8.

  na Południe:

Po prostu: przepraszam
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Zachód:

Miedź albo nie miedź (3)
- Kasia Śmiałkowska -
  góra Objawień:

Anioł z książeczką
- Daniel Kaleta -