2014-08-29

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łuk. 18:7,8.

  na Północ:

Dawid u Achimeleka (2)
- Samuel Królak -
  na Południe:

Nie zwątpić w Boże miłosierdzie. Nigdy.
- Łukasz Miller -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Wolna
- Iwona Dąbek -
  góra Objawień:

Prorokowanie
- Daniel Kaleta -