2014-09-12

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. 1 Tym. 6:6-8.

  na Północ:

Powroty
- Olivier Kwarciak -
  na Południe:

Murder ballad (2): czyli jak działa ludzkie sumienie
- Jan Dziewoński -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Trudne czasy
- Jacek Richert -
  góra Objawień:

Świątynia i ołtarz
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Bukareszt. Krew i kurz
- Ela Dziewońska -