2014-09-19

Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: „Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem”. Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Iz. 41:8-10.

  na Północ:

Przyjaźń
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Czego jeszcze nie wiem
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Pocztówka z Izraela
- Kasia Śmiałkowska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Relacje
- Samuel Królak -
  góra Objawień:

Czterdzieści dwa miesiące
- Daniel Kaleta -