2014-10-03

Zbawienie Izraela w Panu, zbawienie wieczne, nie będziecie zawstydzeni ani nie doznacie hańby na wieki wieków. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego. Iz. 45:17-18.

  na Południe:

Na rzecz przyszłości
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  góra Objawień:

Siedem skojarzeń
- Daniel Kaleta -
  zatoka Wiadomości:

Jeszcze są tacy ludzie
- Ela Dziewońska -
  zatoka Wiadomości:

Witaj na świecie, Maleńka
- Daniela Nawrocka -