2014-10-24

Wszelkie Pismo [jest] przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tym. 3:16,17.

  na Północ:

Każdy słowa godzien
- Erast Czekalski -
  na Południe:

Uczyć to znaczy współcierpieć
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Inspiracje
- Sławomir Pietrzyk -
  góra Objawień:

Trzy znaki
- Daniel Kaleta -