2014-12-12

Czy jestem Bogiem z bliska – wyrocznia Pana – a z daleka nie jestem Bogiem? Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział? – wyrocznia Pana. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? Czy moje słowo nie jest jak ogień – wyrocznia Pana – czy nie jest jak młot kruszący skałę? Jer. 23:23,24,29.

  na Północ:

Dziel i rządź
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Rozważania o sztuce
- Basia Honkisz -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  góra Objawień:

Dzień gniewu
- Daniel Kaleta -