2014-12-19

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. 1 Piotr 1:19-21.

  na Północ:

Przypowieść o pszenicy i kąkolu
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

Być jak Nehemiasz
- Piotr Zabój -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

„Potężna Skało” czyli „Cieszcie się chrześcijanie”
- Daniel Kaleta -
  góra Objawień:

Dzień gniewu
- Daniel Kaleta -