2015-01-16

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził? Jak. 4:4,5.

  na Północ:

Nieprzyjaźń ze światem
- Łukasz Miller -
  na Południe:

W rumuńskim zborze
- Piotr Kubic -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  Zatoka Wiadomości:

Malowane słowem
- Iwona Dąbek -