2015-02-06

... nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Filip. 4:11-13)

  na Południe:

Pinechas i nierząd w Sittim (3)
- Samuel Królak -
  na Południe:

Rekalibracja skali
- Kasia Śmiałkowska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Kurtka narciarska a sprawy ostateczne
- Iwona Dąbek -
  góra Objawień:

Rudy smok
- Daniel Kaleta -