2015-02-20

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu [tam] mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; (1 Kor. 1:25-27)

  na Północ:

Głupstwi i słabość u Boga
- Samuel Królak -
  na Południe:

Cejrowski vs. Empik
- Łukasz Miller -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

W galerii proroka Izajasza
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Nasienie obietnicy
- Daniel Kaleta -