2015-02-27

Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. (1 Kor. 14:42-44)

  na Północ:

Rzeczy jawne i tajne
- Samuel Królak -
  na Południe:

Ludzie obok
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

Jak ptak w klatce (1)"
- Kasia Śmiałkowska -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

O ciałach zmysłowych
- Dorota Zalitacz -
  góra Objawień:

Wojna na niebie
- Daniel Kaleta -