2015-03-06

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. (2 Tym. 3:14,15)

  na Północ:

Cena Zbawienia
- Łukasz Miller -
  na Południe:

Czy znasz jakichś Świętych? (1)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

"Oręż, którym walczymy"
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Chag Purim Sameach!
- Kasia Śmiałkowska -
  góra Objawień:

Ucieczka na pustynię
- Daniel Kaleta -
  Zatoka Wiadomości:

I już po feriach… zimowych?
- Daniela Nawrocka -