2015-03-27

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. (Hebr. 11:1,3)

  na Południe:

Jaką mam wiarę?
- Łukasz Miller -
  na Południe:

Co łączy dredy Boba Marleya i Psalm 17
- Jan Dziewoński -
  na Zachód:

Kopalnia
- Kasia Śmiałkowska -
  na Wschód:

Lenistwo
- Ela Dziewońska -