2015-04-17

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Tak więc, przejęci bojaźnią Pana, przekonujemy ludzi, wobec Boga zaś wszystko w nas jest odkryte. (2 Kor. 5:9-11)

  na Południe:

Żyć czekając, czekać żyjąc
- Piotr Kubic -
  na Południe:

Co się stanie (3)
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Piasek i gwiazdy
- Kasia Śmiałkowska -
  na Wschód:

Podróż
- Bogusia Pietrzyk -
  góra Objawień:

Rzeka z paszczy smoka
- Daniel Kaleta -