2015-05-15

Ze stepów Moabu Mojżesz wszedł na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą – Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okolicę doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego: Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Pozwoliłem ci zobaczyć go własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz. Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. (5 Mojż. 34:1-5)

  na Północ:

Oczami Mojżesza
- Kasia Śmiałkowska -
  na Południe:

Mężczyzna, który płakał za kobietą
- Piotr Kubic -
  na Wschód:

Rozrzutny?
- Krzysztof Nawrocki -
  góra Objawień:

Usta bestii
- Daniel Kaleta -