2015-06-26

A ilekroć Istoty żyjące oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddają pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzucają przed tron wieńce swe, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone. (Obj. 4:9-11)

  na Zachód:

Tu działy się cuda (2)
- Kasia Śmiałkowska -
  na Zachód:

Nie byle kto
- Iwona Sochacka -
  góra Objawień:

Rogi baranka i głos smoka
- Daniel Kaleta -