2015-07-31

Dlatego nazwano dni owe Purim, stosownie do nazwy „Pur”. Również na podstawie wszystkich słów tego listu i na podstawie tego, co przeżyli i co ich dotknęło, Żydzi postanowili i wzięli na siebie i na potomstwo swoje, i na wszystkich przyłączających się do nich, obowiązek nieprzemijający obchodzenia owych dni, stosownie do pisma i stosownie do czasów – rokrocznie. Owe dni będą wspominane i świętowane we wszystkich pokoleniach, we wszystkich rodzinach, państwach i miastach. I owe dni Purim nie zaginą wśród Żydów, a pamięć ich nie ustanie u potomnych. (Estery 9:26-28)

  na Północ:

Siedem przeszkód Nehemiasza (5)
- Samuel Królak -
  na Południe:

6 ciekawostek z Księgi Estery
- Jan Dziewoński -
  na Zachód:

Król młóci i odwiewa
- Kasia Śmiałkowska -