2015-09-18

... jednak po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia. Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. (Hebr. 6:9,10)

  na Północ:

Uniewinnić Saula
- Samuel Królak -
  na Południe:

Uchodzcy
- Małgorzata Iwaniak -
  na Zachód:

Matkot – izraelski sport narodowy
- Daniel Kaleta -
  Zatoka Wiadomości:

Rozmowy
- Ela Dziewońska -