2015-10-02

Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki drzew o gęstym listowiu i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić wobec Pana, Boga waszego, przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach... (3 Mojż. 23:40-42)

  na Północ:

Rekwizyty Przymierza
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Szmini Aceret
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Dobre uczynki
- Małgorzata Bywalec -
  Zatoka Wiadomości:

Stefania
- Ela Dziewońska -