2015-10-16

O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich! Oto morze - wielkie i szerokie, Gdzie roi się od płazów bez liku, Małych i wielkich zwierząt. (Psalm 104:24,25)

  na Południe:

Piękne wersety
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

Dziwidło
- Kasia Śmiałkowska -