2015-10-30

... rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz położywszy na nich ręce, wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. (Dzieje Apostolskie 13:2-4)

  na Północ:

Paweł odwiedza Pawła
- Kasia Śmiałkowska -
  na Południe:

Za królów
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Magiel
- Piotr Kubic -
  góra Objawień:

Piętno bestii
- Daniel Kaleta -