2015-11-06

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. (Mat. 6:19-21)

  na Północ:

Prorok Jonasz a fałszywe proroctwa
- Samuel Królak -
  na Zachód:

Minimalizm
- Basia Honkisz -
  na Wschód:

Muzyka Nieba
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Koncesja bestii
- Daniel Kaleta -