2015-11-13

I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły. Radowali się z tego, że nastała cisza i że On przywiódł ich do upragnionej przystani. (Ps. 107:28-30)

  na Wschód:

Port pożądany
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Nazwa bestii
- Daniel Kaleta -